گروه ختم قرآن

به مناسبت سالروز شهادت شهید عبدالله زارع

به مناسبت سالروز شهادت شهید عبدالله زارع

میزان مشارکت

1


تعداد ختم ها :

صلوات: 0 صفحه خوانی: 0 حزب خوانی: 0 جزء خوانی: 0

طرح مورد نظر را انتخاب کنید

فعالیت های انجام شده

این گروه را به اشتراک بگذارید
طیب طیب از ابتدای صفحه 1 تا انتهای صفحه 1 (1 صفحه) را تقبل کرد