گروه ختم قرآن

ختم قرآن برای شادروان سید میر رمضان اصحابی

ختم قرآن برای شادروان سید میر رمضان اصحابی

میزان مشارکت

3


تعداد ختم ها :

صلوات: 40 صفحه خوانی: 0 حزب خوانی: 0 جزء خوانی: 0

طرح مورد نظر را انتخاب کنید

فعالیت های انجام شده

این گروه را به اشتراک بگذارید
کاربر مهمان 20 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان 20 صلوات را تقبل کرد
فائزه صباغ زاده جزء 1 را تقبل کرد