گروه ختم قرآن

ختم قرآن برای اموات فامیل

ختم قرآن برای اموات فامیل

میزان مشارکت

7


تعداد ختم ها :

صلوات: 40 صفحه خوانی: 0 حزب خوانی: 0 جزء خوانی: 0

طرح مورد نظر را انتخاب کنید

فعالیت های انجام شده

این گروه را به اشتراک بگذارید
کاربر مهمان جزء 1 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 2 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 1 را تقبل کرد
کاربر مهمان 20 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 2 را تقبل کرد
کاربر مهمان از ابتدای صفحه 1 تا انتهای صفحه 10 (10 صفحه) را تقبل کرد
کاربر مهمان 20 صلوات را تقبل کرد