گروه ختم قرآن

حاج سید حسن حسینی المدنی فرزند حاج سید هاشم

حاج سید حسن حسینی المدنی فرزند حاج سید هاشم

میزان مشارکت

3


تعداد ختم ها :

صلوات: 40 صفحه خوانی: 0 حزب خوانی: 0 جزء خوانی: 0

طرح مورد نظر را انتخاب کنید

فعالیت های انجام شده

این گروه را به اشتراک بگذارید
کاربر مهمان 20 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان 20 صلوات را تقبل کرد
سيد روح الله حسبنی حزب 1 را تقبل کرد