گروه ختم قرآن

ختم دسته جمعی قرآن برای شادروان کرمعلی ذوالقدر

ختم دسته جمعی قرآن برای شادروان کرمعلی ذوالقدر

میزان مشارکت

2


تعداد ختم ها :

صلوات: 5,000 صفحه خوانی: 0 حزب خوانی: 0 جزء خوانی: 0

طرح مورد نظر را انتخاب کنید

فعالیت های انجام شده

این گروه را به اشتراک بگذارید
مهری ذوالقدر جزء 1 را تقبل کرد
مهری ذوالقدر 5000 صلوات را تقبل کرد