گروه ختم قرآن

ختم قرآن جهت شادی روح حاج ستار رستگاری

ختم قرآن جهت شادی روح حاج ستار رستگاری

میزان مشارکت

18


تعداد ختم ها :

صلوات: 4,320 صفحه خوانی: 0 حزب خوانی: 0 جزء خوانی: 0

طرح مورد نظر را انتخاب کنید

فعالیت های انجام شده

این گروه را به اشتراک بگذارید
کاربر مهمان 200 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان 1000 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان 1000 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان 1000 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 3 را تقبل کرد
کاربر مهمان 1000 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان 20 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان از ابتدای صفحه 3 تا انتهای صفحه 3 (1 صفحه) را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 28 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 2 را تقبل کرد