گروه ختم قرآن

مرحومه پریوش زندیانی

مرحومه پریوش زندیانی

میزان مشارکت

16


تعداد ختم ها :

صلوات: 3,160 صفحه خوانی: 1 حزب خوانی: 0 جزء خوانی: 0

طرح مورد نظر را انتخاب کنید

فعالیت های انجام شده

این گروه را به اشتراک بگذارید
سیده معصومه هاشمی جزء 1 را تقبل کرد
سیده معصومه هاشمی 100 صلوات را تقبل کرد
سیده معصومه هاشمی 20 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان 20 صلوات را تقبل کرد
سیده معصومه هاشمی از ابتدای صفحه 2 تا انتهای صفحه 604 (603 صفحه) را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 2 را تقبل کرد
سیده معصومه هاشمی جزء 1 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 9 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 30 را تقبل کرد
کاربر مهمان 1000 صلوات را تقبل کرد