گروه ختم قرآن

مرحموم زینب سهولی (زینبی عالی)

مرحموم زینب سهولی (زینبی عالی)

میزان مشارکت

9


تعداد ختم ها :

صلوات: 2,540 صفحه خوانی: 0 حزب خوانی: 0 جزء خوانی: 0

طرح مورد نظر را انتخاب کنید

فعالیت های انجام شده

این گروه را به اشتراک بگذارید
کاربر مهمان از ابتدای صفحه 2 تا انتهای صفحه 303 (302 صفحه) را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 2 را تقبل کرد
کاربر مهمان 2520 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 1 را تقبل کرد
کاربر مهمان حزب 1 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 1 را تقبل کرد
کاربر مهمان از ابتدای صفحه 1 تا انتهای صفحه 1 (1 صفحه) را تقبل کرد
کاربر مهمان 20 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 30 را تقبل کرد