گروه ختم قرآن

ختم قرآن دسته جمعی برای سالگرد حاج سید محمد متولی زاده

ختم قرآن دسته جمعی برای سالگرد حاج سید محمد متولی زاده

میزان مشارکت

1


تعداد ختم ها :

صلوات: 5,000 صفحه خوانی: 0 حزب خوانی: 0 جزء خوانی: 0

طرح مورد نظر را انتخاب کنید

فعالیت های انجام شده

این گروه را به اشتراک بگذارید
کاربر مهمان 5000 صلوات را تقبل کرد