گروه ختم قرآن

ختم فاتحه

ختم فاتحه

میزان مشارکت

2


تعداد ختم ها :

صلوات: 60 صفحه خوانی: 0 حزب خوانی: 0 جزء خوانی: 0

طرح مورد نظر را انتخاب کنید

فعالیت های انجام شده

این گروه را به اشتراک بگذارید
کاربر مهمان 40 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان 20 صلوات را تقبل کرد