گروه ختم قرآن

ختم قرآن به نیت مرحومه خانوم شهین روجایی

ختم قرآن به نیت مرحومه خانوم شهین روجایی

میزان مشارکت

32


تعداد ختم ها :

صلوات: 4,860 صفحه خوانی: 0 حزب خوانی: 0 جزء خوانی: 0

طرح مورد نظر را انتخاب کنید

فعالیت های انجام شده

این گروه را به اشتراک بگذارید
کاربر مهمان از ابتدای صفحه 124 تا انتهای صفحه 124 (1 صفحه) را تقبل کرد
کاربر مهمان از ابتدای صفحه 123 تا انتهای صفحه 123 (1 صفحه) را تقبل کرد
کاربر مهمان از ابتدای صفحه 122 تا انتهای صفحه 122 (1 صفحه) را تقبل کرد
کاربر مهمان 20 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان از ابتدای صفحه 121 تا انتهای صفحه 121 (1 صفحه) را تقبل کرد
کاربر مهمان از ابتدای صفحه 120 تا انتهای صفحه 120 (1 صفحه) را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 30 را تقبل کرد
کاربر مهمان 20 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان 20 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان 2520 صلوات را تقبل کرد