گروه ختم قرآن

گروه ختم قرآن مرحومه بانو نجفی مادر شهیدحاتمی

گروه ختم قرآن مرحومه بانو نجفی مادر شهیدحاتمی

میزان مشارکت

4


تعداد ختم ها :

صلوات: 5,460 صفحه خوانی: 0 حزب خوانی: 0 جزء خوانی: 0

طرح مورد نظر را انتخاب کنید

فعالیت های انجام شده

این گروه را به اشتراک بگذارید
کاربر مهمان حزب 120 را تقبل کرد
کاربر مهمان 5000 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان 460 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان از ابتدای صفحه 1 تا انتهای صفحه 1 (1 صفحه) را تقبل کرد