گروه ختم قرآن

دوّمین سالگرد سپهبد شهید، حاج قاسم سلیمانی عزیز

دوّمین سالگرد سپهبد شهید، حاج قاسم سلیمانی عزیز

میزان مشارکت

1


تعداد ختم ها :

صلوات: 1,000 صفحه خوانی: 0 حزب خوانی: 0 جزء خوانی: 0

طرح مورد نظر را انتخاب کنید

فعالیت های انجام شده

این گروه را به اشتراک بگذارید
گل نرگس گل نرگس 1000 صلوات را تقبل کرد