گروه ختم قرآن

دوّمین سالگرد سپهبد شهید، حاج قاسم سلیمانی عزیز

دوّمین سالگرد سپهبد شهید، حاج قاسم سلیمانی عزیز

میزان مشارکت

0


تعداد ختم ها :

صلوات: 0 صفحه خوانی: 0 حزب خوانی: 0 جزء خوانی: 0

طرح مورد نظر را انتخاب کنید

فعالیت های انجام شده

این گروه را به اشتراک بگذارید

هیچ فعالیتی یافت نشد