گروه ختم قرآن

ختم قرآن مادر مهربانم

ختم قرآن مادر مهربانم

میزان مشارکت

2


تعداد ختم ها :

صلوات: 100 صفحه خوانی: 0 حزب خوانی: 0 جزء خوانی: 0

طرح مورد نظر را انتخاب کنید

فعالیت های انجام شده

این گروه را به اشتراک بگذارید
فریده احمدی زمهریری 100 صلوات را تقبل کرد
فریده احمدی زمهریری جزء 24 را تقبل کرد