گروه ختم قرآن

ختم صلوات

ختم صلوات

میزان مشارکت

3


تعداد ختم ها :

صلوات: 60 صفحه خوانی: 0 حزب خوانی: 0 جزء خوانی: 0

طرح مورد نظر را انتخاب کنید

فعالیت های انجام شده

این گروه را به اشتراک بگذارید
کاربر مهمان جزء 13 را تقبل کرد
کاربر مهمان 40 صلوات را تقبل کرد
آیدا عسگری 20 صلوات را تقبل کرد