گروه ختم قرآن

ختم یک جز قرآن هدیه به همه رفتگان خصوصا کربلایی پری خاتون مرادی

ختم یک جز قرآن هدیه به همه رفتگان خصوصا کربلایی پری خاتون مرادی

میزان مشارکت

0


تعداد ختم ها :

صلوات: 0 صفحه خوانی: 0 حزب خوانی: 0 جزء خوانی: 0

طرح مورد نظر را انتخاب کنید

فعالیت های انجام شده

این گروه را به اشتراک بگذارید

هیچ فعالیتی یافت نشد