گروه ختم قرآن

حسینیه واشقانی های متوسلین به قم. بنی هاشم (ع)

حسینیه واشقانی های متوسلین به قم. بنی هاشم (ع)

میزان مشارکت

2


تعداد ختم ها :

صلوات: 40 صفحه خوانی: 0 حزب خوانی: 0 جزء خوانی: 0

طرح مورد نظر را انتخاب کنید

فعالیت های انجام شده

این گروه را به اشتراک بگذارید
کاربر مهمان 20 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان 20 صلوات را تقبل کرد