گروه ختم قرآن

ختم قرآن برای شادی روح مرحومه فاطمه بنت قاسم

ختم قرآن برای شادی روح مرحومه فاطمه بنت قاسم

میزان مشارکت

2


تعداد ختم ها :

صلوات: 0 صفحه خوانی: 0 حزب خوانی: 0 جزء خوانی: 0

طرح مورد نظر را انتخاب کنید

فعالیت های انجام شده

این گروه را به اشتراک بگذارید
0935***0383 از ابتدای صفحه 2 تا انتهای صفحه 2 (1 صفحه) را تقبل کرد
0935***0383 از ابتدای صفحه 1 تا انتهای صفحه 1 (1 صفحه) را تقبل کرد