گروه ختم قرآن

محفل انس با قرآن هنرستان مهروطن

محفل انس با قرآن هنرستان مهروطن

میزان مشارکت

2


تعداد ختم ها :

صلوات: 0 صفحه خوانی: 0 حزب خوانی: 0 جزء خوانی: 0

طرح مورد نظر را انتخاب کنید

فعالیت های انجام شده

این گروه را به اشتراک بگذارید
کاربر مهمان از ابتدای صفحه 16 تا انتهای صفحه 17 (2 صفحه) را تقبل کرد
کاربر مهمان از ابتدای صفحه 1 تا انتهای صفحه 15 (15 صفحه) را تقبل کرد