گروه ختم قرآن

ختم قرآن هدیه به روح پاک چهارده معصوم(علیهم السلام) شهدا و اموات در شبهای جمعه

ختم قرآن هدیه به روح پاک چهارده معصوم(علیهم السلام) شهدا و اموات در شبهای جمعه

میزان مشارکت

52


تعداد ختم ها :

صلوات: 11,160 صفحه خوانی: 0 حزب خوانی: 0 جزء خوانی: 0

طرح مورد نظر را انتخاب کنید

فعالیت های انجام شده

این گروه را به اشتراک بگذارید
کاربر مهمان 1000 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان از ابتدای صفحه 20 تا انتهای صفحه 21 (2 صفحه) را تقبل کرد
کاربر مهمان 100 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان از ابتدای صفحه 19 تا انتهای صفحه 19 (1 صفحه) را تقبل کرد
کاربر مهمان 60 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان از ابتدای صفحه 18 تا انتهای صفحه 18 (1 صفحه) را تقبل کرد
کاربر مهمان 100 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 2 را تقبل کرد
کاربر مهمان 5000 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 2 را تقبل کرد