گروه ختم قرآن

عفت امینی

عفت امینی

میزان مشارکت

3


تعداد ختم ها :

صلوات: 40 صفحه خوانی: 0 حزب خوانی: 0 جزء خوانی: 0

طرح مورد نظر را انتخاب کنید

فعالیت های انجام شده

این گروه را به اشتراک بگذارید
کاربر مهمان 20 صلوات را تقبل کرد
i__azamtahan__i طحان 20 صلوات را تقبل کرد
i__azamtahan__i طحان از ابتدای صفحه 1 تا انتهای صفحه 1 (1 صفحه) را تقبل کرد