گروه ختم قرآن

دومین سالگرد درگذشت حاج احمدرضا اسدی

دومین سالگرد درگذشت حاج احمدرضا اسدی

میزان مشارکت

3


تعداد ختم ها :

صلوات: 1,000 صفحه خوانی: 0 حزب خوانی: 0 جزء خوانی: 0

طرح مورد نظر را انتخاب کنید

فعالیت های انجام شده

این گروه را به اشتراک بگذارید
فردوس اسدی 1000 صلوات را تقبل کرد
فردوس اسدی جزء 15 را تقبل کرد
فردوس اسدی جزء 18 را تقبل کرد