گروه ختم قرآن

ختم قرآن برای شادی روح مرحوم حاج آقا مرتضی طهرانی زاده حقیقی فرد

ختم قرآن برای شادی روح مرحوم حاج آقا مرتضی طهرانی زاده حقیقی فرد

میزان مشارکت

0


تعداد ختم ها :

صلوات: 0 صفحه خوانی: 0 حزب خوانی: 0 جزء خوانی: 0

طرح مورد نظر را انتخاب کنید

فعالیت های انجام شده

این گروه را به اشتراک بگذارید

هیچ فعالیتی یافت نشد