گروه ختم قرآن

ذکر فاتحه برای نرگس سعادت روشن

ذکر فاتحه برای نرگس سعادت روشن

میزان مشارکت

2


تعداد ختم ها :

صلوات: 120 صفحه خوانی: 0 حزب خوانی: 0 جزء خوانی: 0

طرح مورد نظر را انتخاب کنید

فعالیت های انجام شده

این گروه را به اشتراک بگذارید
0915***2847 100 صلوات را تقبل کرد
0915***2847 20 صلوات را تقبل کرد