گروه ختم قرآن

طرح ختم قرآن به مناسبت درگذشت شادروان مرحوم دکتر حاج مجید عسگری

طرح ختم قرآن به مناسبت درگذشت شادروان مرحوم دکتر حاج مجید عسگری

میزان مشارکت

25


تعداد ختم ها :

صلوات: 860 صفحه خوانی: 0 حزب خوانی: 0 جزء خوانی: 0

طرح مورد نظر را انتخاب کنید

فعالیت های انجام شده

این گروه را به اشتراک بگذارید
کاربر مهمان جزء 1 را تقبل کرد
کاربر مهمان 120 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 30 را تقبل کرد
کاربر مهمان 100 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان 20 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان 20 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان از ابتدای صفحه 9 تا انتهای صفحه 13 (5 صفحه) را تقبل کرد
کاربر مهمان از ابتدای صفحه 8 تا انتهای صفحه 8 (1 صفحه) را تقبل کرد
کاربر مهمان 20 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان 20 صلوات را تقبل کرد