گروه ختم قرآن

طرح ختم قرآن ماه مبارک رمضان

طرح ختم قرآن ماه مبارک رمضان

میزان مشارکت

2


تعداد ختم ها :

صلوات: 0 صفحه خوانی: 0 حزب خوانی: 0 جزء خوانی: 0

طرح مورد نظر را انتخاب کنید

فعالیت های انجام شده

این گروه را به اشتراک بگذارید
Javad Ayoubi از ابتدای صفحه 2 تا انتهای صفحه 2 (1 صفحه) را تقبل کرد
Javad Ayoubi از ابتدای صفحه 1 تا انتهای صفحه 1 (1 صفحه) را تقبل کرد