یادبود مجازی شهر

گلپایگان

رفتگان چشم انتظار هدایای ما هستند حتی با نثار یک صلوات
مرحومه رقیه رحمتی
اصفهان - گلپایگان
صلوات ها
250
فاتحه ها
14
مرحومه بتول محسنی
اصفهان - گلپایگان
صلوات ها
5,001
فاتحه ها
252
شادروان محمدرضا امیدی فرد
اصفهان - گلپایگان
صلوات ها
8,625
فاتحه ها
371
شادروان حاج محمد شایسته
اصفهان - گلپایگان
صلوات ها
681
فاتحه ها
15
شادروان جواد عمادی
اصفهان - گلپایگان
صلوات ها
1,160
فاتحه ها
20
شادروان نصرالله نوبخت
اصفهان - گلپایگان
صلوات ها
1,041
فاتحه ها
8
Loading...