یادبود مجازی شهر

مشگین شهر

رفتگان چشم انتظار هدایای ما هستند حتی با نثار یک صلوات
شادروان علی کریمی
اردبیل - مشگین شهر
صلوات ها
246
فاتحه ها
7
مرحومه سمیه امامی
اردبیل - مشگین شهر
صلوات ها
18,872
فاتحه ها
2,927
Loading...