یادبود مجازی شهر

نوشهر

رفتگان چشم انتظار هدایای ما هستند حتی با نثار یک صلوات
مرحومه بمانی نصیری فیروز
مازندران - نوشهر
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
مرحومه دری شیخ
مازندران - نوشهر
صلوات ها
131
فاتحه ها
54
مرحومه سمیه غلامی
مازندران - نوشهر
صلوات ها
5
فاتحه ها
0
مرحومه شرف نساء شیخ
مازندران - نوشهر
صلوات ها
6,710
فاتحه ها
256
مرحومه حبیبه حسین زاده
مازندران - نوشهر
صلوات ها
3,821
فاتحه ها
161
مرحومه فاطمه غلامی
مازندران - نوشهر
صلوات ها
3,313
فاتحه ها
151
Loading...