یادبود مجازی شهر

دورود

رفتگان چشم انتظار هدایای ما هستند حتی با نثار یک صلوات
مرحومه عصمت پیرهادی
لرستان - دورود
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
صلوات ها
274
فاتحه ها
5
شادروان زهرا سالاروند
لرستان - دورود
صلوات ها
117
فاتحه ها
2
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
شادروان احمد سالاروند
لرستان - دورود
صلوات ها
17
فاتحه ها
506
مرحومه مهری زندلشنی
لرستان - دورود
صلوات ها
10
فاتحه ها
2
مرحومه سکینه زندلشنی
لرستان - دورود
صلوات ها
208
فاتحه ها
3
Loading...