یادبود مجازی شهر

کرمان

رفتگان چشم انتظار هدایای ما هستند حتی با نثار یک صلوات
صلوات ها
55
فاتحه ها
10
شادروان حجت عارفی
کرمان - کرمان
صلوات ها
150
فاتحه ها
6
صلوات ها
8
فاتحه ها
5
مرحومه محمد سالاری
کرمان - کرمان
صلوات ها
1,496
فاتحه ها
5
شادروان رمضان رضایی
کرمان - کرمان
صلوات ها
3,005
فاتحه ها
0
صلوات ها
5
فاتحه ها
0
شهید حاج قاسم سلیمانی
کرمان - کرمان
صلوات ها
553
فاتحه ها
34
Loading...