یادبود مجازی شهر

سقز

رفتگان چشم انتظار هدایای ما هستند حتی با نثار یک صلوات
مرحومه مهنا رحیمی مهر
کردستان - سقز
صلوات ها
885
فاتحه ها
16
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
مرحومه مهسا امینی
کردستان - سقز
صلوات ها
5
فاتحه ها
0
مرحومه شهین غفوری
کردستان - سقز
صلوات ها
6,226
فاتحه ها
522
Loading...