یادبود مجازی شهر

بوئین زهرا

رفتگان چشم انتظار هدایای ما هستند حتی با نثار یک صلوات
شادروان شمسعلی جعفری
قزوین - بوئین زهرا
صلوات ها
62
فاتحه ها
4
مرحومه توران ریئس دانایی
قزوین - بوئین زهرا
صلوات ها
20
فاتحه ها
1
مرحومه کربلایی صدیقه گنجی
قزوین - بوئین زهرا
صلوات ها
30,600
فاتحه ها
605
مرحومه کربلای حمیده کریمی
قزوین - بوئین زهرا
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
Loading...