یادبود مجازی شهر

بیرجند

رفتگان چشم انتظار هدایای ما هستند حتی با نثار یک صلوات
شهید محمد حسین زنحانی
خراسان جنوبی - بیرجند
صلوات ها
10
فاتحه ها
1
شادروان حاج محمد ربیعی
خراسان جنوبی - بیرجند
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
شادروان محمد علی ایوبی
خراسان جنوبی - بیرجند
صلوات ها
137
فاتحه ها
12
شادروان محمدمهدی سلطانی
خراسان جنوبی - بیرجند
صلوات ها
1,315
فاتحه ها
99
مرحومه فائزه صفری
خراسان جنوبی - بیرجند
صلوات ها
2,239
فاتحه ها
235
شادروان عليرضا غلاميان مقدم
خراسان جنوبی - بیرجند
صلوات ها
30
فاتحه ها
9
مرحومه فائزه صفری
خراسان جنوبی - بیرجند
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
مرحومه فائزه صفری
خراسان جنوبی - بیرجند
صلوات ها
1
فاتحه ها
0
Loading...