یادبود مجازی شهر

فردوس

رفتگان چشم انتظار هدایای ما هستند حتی با نثار یک صلوات
شادروان حاج علی اصغری
خراسان جنوبی - فردوس
صلوات ها
504
فاتحه ها
52
شهید غلامعلی تقوایی
خراسان جنوبی - فردوس
صلوات ها
4
فاتحه ها
1
شادروان عبدالرحیم خواجوی
خراسان جنوبی - فردوس
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
شادروان حاج محمد حسین اسدزاده
خراسان جنوبی - فردوس
صلوات ها
59
فاتحه ها
65
مرحومه زهرا کاظم نیا
خراسان جنوبی - فردوس
صلوات ها
141
فاتحه ها
1
شادروان محمدرضا روشن
خراسان جنوبی - فردوس
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
Loading...