یادبود مجازی شهر

پاکدشت

رفتگان چشم انتظار هدایای ما هستند حتی با نثار یک صلوات
امیر طه میرآخورلی
تهران - پاکدشت
صلوات ها
53
فاتحه ها
5
شادروان محبوبه شکرزاده
تهران - پاکدشت
صلوات ها
10
فاتحه ها
2
شادروان احمد ملاقایی
تهران - پاکدشت
صلوات ها
169
فاتحه ها
13
صلوات ها
100
فاتحه ها
13
مرحومه افسر فتاح نژاد
تهران - پاکدشت
صلوات ها
201
فاتحه ها
20
صلوات ها
2,561
فاتحه ها
14
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
Loading...