یادبود مجازی شهر

تهران

رفتگان چشم انتظار هدایای ما هستند حتی با نثار یک صلوات
شادروان داوید صفریان
تهران - تهران
صلوات ها
1
فاتحه ها
0
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
صلوات ها
41
فاتحه ها
61
شادروان محمد غلامی
تهران - تهران
صلوات ها
14
فاتحه ها
1
مرحومه عباسی
تهران - تهران
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
صلوات ها
0
فاتحه ها
48
مرحومه منصوره آل طاهر
تهران - تهران
صلوات ها
1,001
فاتحه ها
20
صلوات ها
2,119
فاتحه ها
54
Loading...