یادبود مجازی شهر

بوشهر

رفتگان چشم انتظار هدایای ما هستند حتی با نثار یک صلوات
شادروان ایران سرتلی
بوشهر - بوشهر
صلوات ها
11
فاتحه ها
0
شادروان امراله جوکار
بوشهر - بوشهر
صلوات ها
1
فاتحه ها
1
شادروان پیمان قائدی
بوشهر - بوشهر
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
شادروان احمد علی زاده
بوشهر - بوشهر
صلوات ها
1,116
فاتحه ها
85
مرحومه خدیجه معماری
بوشهر - بوشهر
صلوات ها
627
فاتحه ها
43
مرحومه ملیکا منفرد
بوشهر - بوشهر
صلوات ها
160
فاتحه ها
10
شادروان علی علیپور
بوشهر - بوشهر
صلوات ها
10
فاتحه ها
3
Loading...