گروه ختم قرآن

شادی روح مرحوم کربلایی درویش نصیری گله

شادی روح مرحوم کربلایی درویش نصیری گله

میزان مشارکت

8


تعداد ختم ها :

صلوات: 1,480 صفحه خوانی: 0 حزب خوانی: 0 جزء خوانی: 0

طرح مورد نظر را انتخاب کنید

فعالیت های انجام شده

این گروه را به اشتراک بگذارید
کاربر مهمان از ابتدای صفحه 2 تا انتهای صفحه 6 (5 صفحه) را تقبل کرد
کاربر مهمان 60 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان 380 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان 20 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان 20 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان از ابتدای صفحه 1 تا انتهای صفحه 1 (1 صفحه) را تقبل کرد
Ghasem Pournasiri جزء 1 را تقبل کرد
Ghasem Pournasiri 1000 صلوات را تقبل کرد