گروه ختم قرآن

ختم قرآن شادروان جهانگیر فلاح قاسمی و حسن زمانی راد

ختم قرآن شادروان جهانگیر فلاح قاسمی و حسن زمانی راد

میزان مشارکت

3


تعداد ختم ها :

صلوات: 0 صفحه خوانی: 0 حزب خوانی: 0 جزء خوانی: 0

طرح مورد نظر را انتخاب کنید

فعالیت های انجام شده

این گروه را به اشتراک بگذارید
کاربر مهمان جزء 1 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 2 را تقبل کرد
شراره زمانی راد جزء 1 را تقبل کرد