گروه ختم قرآن

ختم قرآن متواتر

ختم قرآن متواتر

میزان مشارکت

84


تعداد ختم ها :

صلوات: 3,060 صفحه خوانی: 0 حزب خوانی: 0 جزء خوانی: 2

طرح مورد نظر را انتخاب کنید

فعالیت های انجام شده

این گروه را به اشتراک بگذارید
سیّدمحمّد زعفرانچی 20 صلوات را تقبل کرد
سیّدمحمّد زعفرانچی از ابتدای صفحه 6 تا انتهای صفحه 6 (1 صفحه) را تقبل کرد
سیّدمحمّد زعفرانچی 100 صلوات را تقبل کرد
سید عرفان زعفرانچی از ابتدای صفحه 5 تا انتهای صفحه 5 (1 صفحه) را تقبل کرد
سیّدمحمّد زعفرانچی جزء 30 را تقبل کرد
سیّدمحمّد زعفرانچی جزء 29 را تقبل کرد
سیّدمحمّد زعفرانچی جزء 28 را تقبل کرد
سیّدمحمّد زعفرانچی جزء 27 را تقبل کرد
سیّدمحمّد زعفرانچی جزء 26 را تقبل کرد
سیّدمحمّد زعفرانچی جزء 25 را تقبل کرد