گروه ختم قرآن

یادبود مرحوم مغفور کربلایی حسن معمار

یادبود مرحوم مغفور کربلایی حسن معمار

میزان مشارکت

207


تعداد ختم ها :

صلوات: 1,400 صفحه خوانی: 0 حزب خوانی: 0 جزء خوانی: 6

طرح مورد نظر را انتخاب کنید

فعالیت های انجام شده

این گروه را به اشتراک بگذارید
کاربر مهمان جزء 20 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 19 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 18 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 17 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 6 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 16 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 10 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 9 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 8 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 7 را تقبل کرد