گروه ختم قرآن

ختم قرآن کریم، یادبود مرحوم استاد حاج محمود مخملباف(ره)

ختم قرآن کریم، یادبود مرحوم استاد حاج محمود مخملباف(ره)

میزان مشارکت

116


تعداد ختم ها :

صلوات: 8,880 صفحه خوانی: 0 حزب خوانی: 0 جزء خوانی: 0

طرح مورد نظر را انتخاب کنید

فعالیت های انجام شده

این گروه را به اشتراک بگذارید
کاربر مهمان 20 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان 500 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 21 را تقبل کرد
کاربر مهمان 20 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان 100 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان 100 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان حزب 17 را تقبل کرد
کاربر مهمان 100 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان حزب 5 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 6 را تقبل کرد